Iawn digonol ?

3 Hyd

Am unwaith, newydd da, sef y telir iawndal gan y Swyddfa Bost i nifer mawr o bostfeistri a gosbwyd ar gamgyhuddiad enbyd.

Arferai’r diwinyddion gynt sôn llawer am ‘iawn digonol’. A benthyca’r term, a yw’r iawn yn ddigonol yn yr achos hwn? Nac ydyw, fe ddylid mynd ymhellach.

● Roedd rhywun neu rywrai wedi creu’r system gyfrifiadurol wallus a’i chadw i fynd pan ddylasai fod ym amlwg fod rhywbeth mawr o’i le. Fe ddylai hwn, neu y rhain, gyfrannu at yr iawndal; gwers i’r dosbarth hwnnw o bobl sy’n dawnsio o gwmpas pob totem cyfrifiadurol ac yn gwawdio pobl eraill am fod eu hoffer yn hen ffasiwn ac am nad ydynt yn ddigon golau yn yr efengyl ddigidol.

● Dan gyfraith Loegr, yn erbyn y Goron yr ydym yn troseddu (nid yn erbyn y dioddefydd, fel dan gyfraith Hywel). Dylai’r Goron, y wladwriaeth, felly gyhoeddi ymddiheuriad i bawb a ddioddefodd y camwri hwn, a chyfrannu’n helaeth at yr iawndal. A phwysleisiaf eto: ymddiheuriad, nid pardwn; mae hyn yn berthnasol mewn achosion eraill hefyd.

● Fe aeth erlynwyr, ynadon a barnwyr ymlaen ag achosion yn erbyn unigolion pan ddylai fod yn amlwg fod rhyw ddiffyg canolog yn rhywle. Am eu rhan mewn llychwino enw da ac andwyo bywoliaethau a bywydau, fe ddylai’r rhain dalu. Ni ddylai’r erlynwyr gael arfer cyfraith eto, ac ni ddylai’r ynadon a’r barnwyr eistedd mewn barn ar neb. Mewn byd cyfiawn y digwyddai hynny. Nid ydym yn byw mewn byd felly. Ond rhywbeth i’w gadw mewn cof, rhag ofn y gwêl rhai ohonom Gymru annibynnol …?

Sôn am hynny, darllenwch dudalennau 115-16 o fy llyfr O’r India Bell a Storïau Eraill. Achos ychydig yn wahanol, mae’n wir. Ond beth yw’ch barn chi, ddarllenwyr y blog?

2 Ymateb i “Iawn digonol ?”

 1. Wendy Lloyd Jones Hydref 3, 2020 at 3:19 pm #

  Cytuno’n llwyr â’r sylwadau parthed y cam â wnaed â’r postfeistri/postfeistresau. Mae’n anodd credu i’r sefyllfa gymeryd cymaint o amser i’w chollfarnu. Cofiaf raglen deledu flynyddoedd yn ôl yn sôn am effaith y broblem ar bostfeistr o Fôn a garcharwyd oherwydd yr amryfusedd – gŵr oedd wedi rhoi ei oes i weithio i’r Swyddfa Bost. Mae’n gywilydd na fu ymchwiliad llawer cynt – dylai’r sawl a oedd yn gyfrifol am drefnu i’r Swyddfa Bost ddefnyddio system Horizon gael ei amlygu a’i gosbi yn ogystal â’r rhai a enwir gan Glyn Adda. Mae’r anhapusrwydd dybryd a achoswyd i unigolion a theuluoedd hollol ddieuog, ddiniwed, yn di-ystyru Clorian Cyfiawnder yr honnir ei chynnal yn y Deyrnas Ranedig ‘ma. Stori drist iawn, iawn.

  Wendy

  >

  • glynadda Hydref 3, 2020 at 9:10 pm #

   Diolch yn fawr Wendy. Mae pethau eraill yn gyrru’r gwaed i ferwi yn dilyn y sgandal hon. (1) Hyd yma ni chlywais ddim un o;’n gwleidyddion TILA, TILA yn gwneud unrhyw sylw nac yn addo ceisio gwella pethau. (2) Mae ein cyfryngau print, radio a theledu mor LLIPA yn wyneb y fath waradwydd. Dylid enwi erlynwyr, ynadon a barnwyr a’u herio i geisio cyfiawnhau eu gwaith. Os na byddant ‘ar gael i wneud sylw’, adrodder hynny.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: