Ac am ddiwedd … !

11 Ion

AWDUR GWADD, GETHIN JONES

Dyma ni’n dod i ddiwedd arlywyddiaeth Donald Trump. Ac am ddiwedd … ! Dyn wedi ei wisgo fel byffalo yn eistedd yng nghadair cadeirydd y Senedd. Y KKK yn tynnu “selfies” efo plismyn (gweision y dde). A allai Mel Brooks ddyfeisio diweddglo gwirionach ?

Malu Senedd America? Malu pencadlys malu a dwyn cyfoeth y byd. Ond petai mudiad adain chwith wedi trio gwneud hyn er mwyn sicrhau gwasanaeth iechyd neu UBI mi fyddai’r plismyn yn ddi-ffael a heb feddwl wedi saethu’r rhan fwyaf. Byddai’n gyflafan waedlyd go iawn. Diddorol oedd edrych ar U-tube gyda thudalen hollt yn cymharu’r driniaeth a gafodd protestwyr “black lives” gan y plismyn a’r driniaeth a gafodd hogia’r KKK. Y plismyn yn cerdded hen wraig â chap gwlân “Trump” yn gwrtais i lawr y grisiau. Hyn yn dilyn haf o waldio protestwyr. Petai hi’n protestio dros rhybeth call mi fasan nhw wedi ei gwthio i lawr a thorri ei choesau. Mae’n amlwg fod yr holl wario ar ddiogelwch tanddaearol, drôns a militariaeth yn rhywbeth gan y Sefydliad i rwystro’r chwith yn unig. Mae’r dde’n iawn. Agorwch y baricadau a gollyngwch y KKK i mewn.

Er gwaethaf hyn i gyd, Trump yw’r arlywydd sydd wedi gwneud lleiaf o ddrwg yn gydwladol. Mae’n gorffen ei unig dymor heb greu unrhyw ryfel dramor. Diwedd Obama oedd dinistrio Libia, gwenwyno dŵr Flint Michigan, malu tir y bobl frodorol yn Ngogledd Dakota. A thrio arestio Assange. Diwedd y ddau George Bush oedd creu ISIS a malu dwy wlad – Irac ac Affganistan. Diwedd Bill Clinton oedd Sudan a’r cytundeb NAFTA. Diwedd Reagan (gyda Thatcher) oedd gwrthod cael gwared ag arfau niwclear pan oedd Gorbachev yn cynnig cyfle, dinistrio’r economi a chreu coups yn Ne America. A dyma gyfnod o bedair blynedd lle nad yw Lloegr wedi bomio a chael rhyfel. Yn ôl i’r hen drefn fydd hi rwan o dan Biden.

3 Ymateb i “Ac am ddiwedd … !”

 1. Adrian Roberts Ionawr 12, 2021 at 12:18 am #

  A’r “Terfyniadur” yn malu Trump! Arnie yn cyffelybu’r” Bechgyn Beilchion” a’u difrod yn DC a gwarth malu mawr ffiaidd Kristallnacht ponces Hitler, ac yn galw am gyfnod o gyd iachau rhwng cenedl a phleidiau ar ol staen Trump. Rhagrith, ffugni, cyn-chwarae ar gyfer ymgynnig arlywyddiaethol iddo’i hun yn y dyfodol? Dyna fydd rhai amheuwyr yn ddweud ,sic. Ond na, heblaw ei oed,tybed nad un o’r pethau prin hynny ddigwydd weithiau oedd iddo fynegi ei deimladau fel hyn yn a’r geiriau yn cydio a chyrraedd …

 2. Martin Williams Ionawr 14, 2021 at 1:07 am #

  Byddai’n bosib bod yn yr un ystafell a Trump.Ond byddai’n syniad doeth gwisgo plygiau clustiau.Dyn sy’n hoffi clywed ei lais ei hun.
  ‘Dyw ddim yn cael mwydro fel ffwl ar trydar nawr. I mi,mae hyn yn dangos yn blaen pa mor beryglus y gall cyfryngau cymdeithasol fod. ‘Rwy’n tueddu parchu gwleidyddion ystyriol. A oes gan Frau Merkel gyfrif? Na hyd y gwn i.Arweinydd sydd wastad yn trio meddwl yn ddwys am bethau.Yn yr Almaeneg: Stille wasser ist tief. Mi ddweda i hyn am Mark Drakeford:mae’n bwyllog ac ystyriol. Dyw ddim yn mynd i drio rhedeg Cymru drwy rafio a morio ar trydar i hyd. Mae Ceg Fawr fwyaf trydar wedi ei wahardd.Mae gwleidyddion Cymru wastad yn troi at gyfryngau cymdeithasol. Does dim syndod o gofio yr argyfwng mawr rydym yn byw drwyddo. Ond mewn difrif, pan ddown at ddiwedd y golau yn y twnel hoffwn weld Cymru (yn y ddwy iaith)yn rhoi mwy o bwyslais ar drafod pethau mewn ffyrdd chydig bach yn fwy ystyriol. Llai o swn a mwy o sens. Cynru mymryn bach mwy goleuedig. Pob lwc i Donald ar y cwrs golff!

 3. Martin Williams Ionawr 14, 2021 at 1:29 am #

  Fel y dywedais uchod, mae Trump wedi ei wahardd o twitter. Zip ar ei geg fel Zippy ar y rhaglen Rainbow erstalwm. Yr hyn hoffwn i ei weld yma yng Nghymru ydi mwy o bwyslais ar drafod pethau yn gall yn y ddwy iaith. Mwy goleuedig ac ystyriol. Dichon yn wir fod yna lot o wirionedd yn y fideo yma. Fideo o’r UDA am wn i. Felly diolch fod rhai yno yn gallu meddwl am bethau yn gall. https://youtu.be/EY6lF-J7BHo

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: