Sgandal Fawr Swyddfa’r Post

19 Ebr

Efallai nad yw hwn yn fater etholiad, ond dylai fod yn fater i bob gwleidydd effro a chydwybodol.

Radio 4, chwarter i ddeg y bore bob dydd yr wythnos yma, mae’r BBC yn ailddarlledu cyfres a wnaed y llynedd am sgandal waradwyddus Swyddfa’r Post, sef erlyn a chosbi nifer mawr o is-bostfeistri ar gamgyhuddiad llwyr o dwyll, pryd yr oedd y bai ar system gyfrifiadurol y Post ei hun. Bu nifer o achosion yng Nghymru ac mae’r blog hwn wedi cyfeirio o’r blaen, 3 Hydref 2020. Mae’r peth yn dal yn dân ar groen.

Talwyd peth iawndal, ond mae angen mwy. Ac mae’n bryd i rai pobl syrthio ar eu bai a chyfrannu tuag at wneud iawn. Mae hyn yn cynnwys y gweinyddwyr hynny o fewn y Post a fynnodd fynd ymlaen â’r cyhuddiadau pan ddylasai fod yn amlwg fod rhywbeth o’i le yn ganolog. Mae’n cynnwys hefyd y cwmnïau cyfreithiol a fu’n erlyn. Wedi i nifer o achosion ymddangos o fewn byr amser, dylai rhywun fod wedi aros a gofyn beth oedd yn digwydd. Ond na – y twrneiod, cymryd y pres gan achosi colli bywiolaethau, colli iechyd, colli enw da, dioddefaint hollol anghyfiawn. Pob cyfreithiwr a gyfrannodd at y camwri hwn, dylai dalu trwy ei drwyn tuag at iawndal y bobl a gafodd gam.

Mae’n debyg nad oes cyfraith yn gorfodi hyn. Dyma gyfle i lywodraeth Cymru wneud un, cyfle i ddechrau gwneud Cymru’n wlad lle mae cyfiawnder yn cyfri. Rywsut rwy’n methu dychmygu peth fel hyn ar agenda Llafur, ond dylai fod yn amlwg ar restr siopa unrhyw blaid sy’n ystyried coalisiwn.

Pa ymgeiswyr sydd am ddweud RHYWBETH am y gwaradwydd hwn?

2 Ymateb i “Sgandal Fawr Swyddfa’r Post”

  1. Dafis Ebrill 24, 2021 at 6:58 am #

    Gwarthus yn wir. does dim modd gosod pris go iawn ar y golled bersonol ag arianol a ddioddefodd y bobol yma. Eto mae ‘na griw o gyn reolwyr Swyddfa’r Post yn cael eu pensiynau hael neu yn dal i fod yn gyflogedig. Pur debyg na fydda’nhw yn gorfod cylludo iawndal ond fe ddylent. Fel mae pethe, o bwrs y wlad, y cyhoedd, ddaw unryw iawndal ond gwell hynny na dim iawndal o gwbwl. Dyle’r gwleidyddion fod yn galw am gyfraith lle byse uwch reolwyr yn gyfrifol am y fath yma o sgandal. Efalle y byddent bach fwy gofalus yn y dyfodol cyn bwrw bai ar y di euog.

  2. glynadda Ebrill 24, 2021 at 9:26 am #

    Diolch Dafis. Mae dyfarniad ddoe yn gam ymlaen, a rhaid symud ymlaen yn awr at iawndal helaeth iawn — er na fydd hynny ychwaith yn ad-dalu am y boen. Wn i ddim, efallai bod angen deddf i wneud hyn oll yn bosibl. Gadewch inni glywed gan yr ymgeiswyr ar adeg o etholiad fel hyn.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: