Ateb yr Ynfyd

22 Awst

Cyngor Llyfr y Diarhebion (26: 4) yw “Na ateb ynfyd yn ôl ei ynfydrwydd; rhag dy fod yn gyffelyb iddo.” Am hynny fe geisiwn fod yn fyr heddiw, dim ond nodi fod y cyhuddiadau o hiliaeth a wnaed gan Undeb Gwrth-hiliaeth Cymru yn erbyn Cyngor y Celfyddydau a’r Amgueddfa Genedlaethol yn codi cwestiynau difrifol ynghylch safon trafodaeth gyhoeddus yng Nghymru.

Yn ddiweddar mae’r lobïwyr diorffwys gwrth-Gymraeg wedi cael gafael ar erfyn newydd sef yr hyn y maent hwy yn ei alw yn wrth-hiliaeth. Effaith eu cŵyn yn y pen draw yw ensynio na all pobl o liwiau heblaw gwyn ddim dysgu iaith. Dylasent ddarllen llyfr newydd Simon Brooks, Hanes Cymry, cyn agor eu cegau.

Gwendid ar ran yr Amgueddfa a Chyngor y Celfyddydau fu gofyn barn y bobl hyn yn y lle cyntaf. Gwnaed y gwahoddiad yn gyfle i ymosod yn gyffredinol ar bolisi o ystyried y Gymraeg yn gymhwyster.

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ateb y cyhuddiadau mewn termau ymataliol iawn. Ond pryd cawn ni glywed gan Adran Comisiynydd yr Iaith? Dyna’r corff a ddylai ddweud wrth yr ynfydion am fynd i ganu.

3 Ymateb i “Ateb yr Ynfyd”

 1. Richard Awst 24, 2021 at 9:58 am #

  Mi rydw i’n adnabod teulu yn ardal Wrecsam lle mae’r ddau riant on dod o Affrica ac yn ddu eu croen ac mae’r plant yn mynd i ysgol Gymraeg ac y gwbl rugl yn yr iaith. Rwyf hefyd yn gwybod am ferch yng Nghaernarfon y mae ei rhieni hi yn dod o Bacistan yn wreiddiol (ac nad oedd ei mam yn siarad Saesneg heb son am Gymraeg pan oedd hi’n blentyn) ac sy’n awr yn gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg.

  • glynadda Awst 24, 2021 at 10:20 am #

   Yn hoillol. Ac mae digon o rai eraill rwy’n sicr. Mae’r “Undeb Gwrth-hiliaeth” yn bychanu’r rhain i gyd.

 2. Richard Awst 26, 2021 at 10:09 pm #

  Ac os ydi rhywrai yn awgrymu ei fod yn anos i bobl nad ydynt yn wyn eu croen i ddysgu Cymraeg, pwy ydi’r rhai hiliol felly?

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: