Ideoleg

22 Tach

Echdoe mi restrais, ac nid am y tro cyntaf, hanner dwsin o amodau a ddylasai fod yn sylfaenol mewn cytundeb rhwng Llafur a Phlaid Cymru os oedd cytundeb i fod. Ni welaf ddim un ohonynt yn y manylion a gyhoeddir heddiw.

Yn ôl rhai o’r adroddiadau y bore ’ma, un sydd wedi ei galonogi’n fawr gan y cytundeb yw Owen Jones, colofnydd y Guardian. “Inspiring” yw ei air. Hwyrach yr hoffai rhai ohonoch ddarllen fy hen flog, 24 Rhagfyr 2014, sy’n adolygiad ar un o lyfrau Owen Jones (neu gallwch ei ddarllen yn y gyfrol Meddyliau Glyn Adda, t. 92).

Ond y sylw sydd wedi fy hoelio fwyaf sownd yng nghyd-destun y cytundeb yw eiddo Vaughan Roderick ar BBC Cymru Fyw ddeuddydd yn ôl. Meddai: “… ac, ar wahân i’r cwestiwn o annibyniaeth, does ’na fawr o wahaniaeth ideolegol rhwng y ddwy blaid.”

A yw hyn yn wir, dwedwch? Os yw’n wir, mae rhyw newid mawr wedi digwydd yn rhywle. Ideoleg Llafur yw Prydeindod, sef bellach ceisio ail-fyw gorffennol ymerodrol “Prydain”, sef (yn y cyswllt hwn), Lloegr. Beth oedd yr un peth o bwys a wnaeth Carwyn yn ystod ei dymor yn y Bae? Cyhoeddi y byddai “mwy na chroeso” i longau Trident angori yng Nghymru petaent yn gorfod gadael yr Alban.

Nid tan 1966, pan gyflwynwyd ef gan J.R. Jones, y daethom yn gyfarwydd â “Prydeindod” fel enw ar yr ideoleg. Ond gwrth-Brydeindod, heb yr enw, oedd ideoleg y Blaid Genedlaethol yn ei chychwyniad. Ganed hi o’r Rhyfel Byd Cyntaf, i wrthweithio’r holl bethau a fuasai’n gyfrifol am y rhyfel hwnnw. Rwyf wedi gofyn o’r blaen ar y blog, ysgol be losgwyd? Ysgol wnïo? Ysgol ddawnsio?

A yw’r gwahoddiad brwd i Trident yn dal yn bolisi Llafur Cymru? A yw Drakeford wedi dweud rhywbeth am hyn, a minnau wedi ei fethu? A yw Adam wedi gofyn y cwestiwn, sef y cwestiwn sylfaenol cyn dechrau trafod unrhyw gytundeb?

Fwy nag unwaith hefyd rwyf wedi cyfeirio at sylw cywir David Davies, AS Mynwy, mai’r glymblaid naturiol yng Nghymru fuasai Tori a Llafur. Onid dyma’r ddwy blaid ideolegol gydnaws?

Efallai fod pethau wedi newid. Ond beth am ofyn i Chris Bryant neu Stephen Kinnock, wyt ti’n rhannu’r un ideoleg â Phlaid Cymru?

3 Ymateb i “Ideoleg”

 1. Dafis Tachwedd 23, 2021 at 3:36 pm #

  Diolch am y sylw ‘na Glyn Adda. Mae’n amlwg fod Adam Price a’r criw sy’n arwain Plaid Cymru wedi cyfaddawdu eu hunain ym mhob agwedd o’u “daliadau gwleidyddol, neu fel dwedws bobol nol yn Sir Gar “wedi gwerthu mas yn llwyr”. Does dim owns o sail moesol ar ol. Dim gweledigaeth ond ryw ddelwedd o Gymru sy’n taro’r Llafurwyr cyfoes Islingtonaidd eu natur. Ychafi !

 2. Martin Williams Tachwedd 27, 2021 at 6:20 pm #

  Dwi ddim eisiau disgrifio fy hunan fel ee sosialydd neu genedlaetholwr neu geidwadwr.Dwi ddim eisiau cael fy nghaethiwo i unrhyw ideoleg.
  Mae croeso i unrhyw un feddwl fod y canlynol yn syml,ond dwi’n hoffi’r gair cydweithio.
  Ond cydweithio er mwyn cyflawni beth? Byd Cymraeg mwy meddylgar a difyr, teimlad fod pethau yn gwella yma yng Nghymru,ceisio lliniaru y ‘brain drain’ i Loegr, mwy o deithio actif/llesol. Cymru dwtiach hefo llai o broblemau sbwriel, baw ci, gwell cludiant cyhoeddus.
  Ceisio cryfhau y wasg print adeiladol,difyr,heriol,pwyllog yn y ddwy iaith.

  • glynadda Tachwedd 28, 2021 at 1:51 pm #

   Cytuno boib tro Martin, a hwyrach y byddwch chwithau’n cytuno â blog hedddiw.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: