Peth cyfiawnder …

18 Rhag

Newydd derbyniol ddechrau’r wythnos, bod iawndal i’w dalu i’r llu postfeistri a erlidiwyd mor warthus. Adroddir fod y symiau yn ‘fawr iawn’ mewn rhai achosion: gobeithio’n wir, ond ni byddant byth yn ddigon mawr i ad-dalu am y boen.

A sylwn ar un peth. Swyddfa’r Post sy’n talu’r iawndal, a chan mai’r llywodraeth yw’r prif gyfranddalwr yn Swyddfa’r Post, hi sy’n dwyn y rhan fwyaf o’r draul. Y llywodraeth, sylwn, nid y wladwriaeth. Ond y goron, h.y. y wladwriaeth, oedd yn erlyn yn yr achos hwn, fel ym mhob achos dan gyfraith Loegr. Y wladwriaeth a wnaeth y cam mawr, hi a ddylai ymddiheuro a thalu iawn. Mae’n debyg nad oes modd i hyn ddigwydd. Fe ddylai fod. A oes unrhyw Gyfrin-gynghorwr o Gymro a all ei godi yn y Cyfrin Gyngor?

Yna down at yr unigolion. Y rhai a wnaeth y cwynion i ddechrau, yna’r ynadon, y bargyfreithwyr a’r barnwyr sydd at eu ceseiliau yn y camwedd. A phennaf oll, y twrneiod creulon, diegwyddor a fu’n elwa ar yr anghyfiawnder. Mae hyn yn cynnwys y twrneiod a fu’n cynghori eu cleientiaid i bledio’n euog. Gan na bydd unrhyw iawndal yn ddigonol yn yr achos hwn, ni allwn sôn am ‘y ffyrling olaf’. Ond dylai’r rhain dalu hyd y peth nesaf at y ffyrling honno.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: