Unwaith eto …

14 Ion

Unwaith eto, be sy’n gwneud sgandal?

Partïon Boris a’i ffrindiau? Fel rwyf wedi awgrymu o’r blaen, dim ond yr hyn sy’n ddisgwyliedig gan hogiau’r Bullingdon Club unrhyw noson o’r wythnos. Be oeddech chi’n ddisgwyl, bleidleiswyr ‘mur coch’ Gogledd Lloegr?

Dowch inni’n hatgoffa’n hunain eto, rhai sgandalau go iawn:

● Er bod rhai camau wedi eu cymryd, hyd yma nid oes dim byd tebyg i gyfiawnder wedi ei wneud â’r postfeistri. Rhaid gweld twrneiod, ynadon a barnwyr yn syrthio ar eu bai a chyfrannu’n llawn tuag at iawndal.

● Carcharu Craig Murray. Beth yn union oedd tu ôl i hyn, ni wn i eto. Wyddoch chi?

● Carcharu Julian Assange. Ei ‘drosedd’? Cyhoeddi pethau y mae’n iawn inni i gyd eu gwybod.

● Holl ddichellion y Sefydliad a’r cyfryngau yn erbyn Corbyn. Digwydd bob tro y cyfyd arweinydd o egwyddor yn y Blaid Lafur.

● Triniaeth aelodau Plaid Cymru o Leanne.

● Y sgandal fwyaf yn y Cynulliad (Senedd bellach) oddi ar ei sefydlu? Galwad Carwyn Jones am ddod â Trident i Gymru.

● Bod gwleidyddion Plaid Cymru, cenedlaethol a lleol, yn ystyried, hyd yn oed am funud, cydweithio â chorfforaethau fel Rolls Royce, Westinghouse a Bechtel i godi mwy o atomfeydd

* *

Meddwl ymhellach. I rywbeth fod yn sgandal, faint o bobl sy angen ei weld felly? Sgandal fwyaf byd addysg Cymru hyd yma yn yr unfed ganrif ar hugain yw’r hyn sydd wedi digwydd i Brifysgol Cymru a’r colegau oddi ar 2007. Dyma ichi sgandal a gerddodd i mewn drwy ddrws y ffrynt gyda’r gair SGANDAL wedi ei sgrifennu ar ei thalcen. Ond os mai dim ond dau neu dri ohonom a allodd ddarllen y gair, ai sgandal yw hi?

* *

Yn ôl at Parti-giât. Petai raid i Boris fynd, pwy wedyn? Gweddïwn oll na bydd i’w blaid ddewis rhywun a fyddai’n llai amhoblogaidd yn yr Alban.

Oherwydd, y dyddiau hyn, yr Alban sy’n bwysig. Gwir fod gan Hanes driciau i fyny ei llawes bob amser, ond y foment hon nid ymddengys y digwydd dim byd o bwys yng ngwleidyddiaeth Cymru am o leiaf dair blynedd, gyda Phlaid Cymru wedi rhoi ei chardiau i gyd i ffwrdd.

Beth am Jacob, o ran hwyl?

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: