Ys gwn i …?

6 Maw

Wn i fawr o hanes y Gynhadled Wanwyn sy newydd ddod i ben, ond mi glywais am yr alwad am i’n Gweinidog Iechyd gael yr hwi. Dyma enghraifft o ‘fynd trwy’r mosiwns’, galwad a wnaed gan wybod yn iawn na chaiff ei gwrando.

Yr oedd pethau ffitiach, h.y. nes adref, y gallasai’r cynadleddwyr eu gwneud. Ys gwn i a wnaed y tri hyn?

(1) Gyda Virginia Crosbie A.S., am resymau cwbl ddealladwy, yn mwmian am yr Wylfa unwaith eto, a ailddatganwyd yn gryf a diamwys bolisi gwrth-niwclear Plaid Cymru, gyda siars i’w holl wleidyddion lleol a chenedlaethol gadw ato ar boen eu bywydau?

(2) Tai. Yn lle’r obsesiwn â chodi mwy o dai, peth sy’n sicr o ddwysáu’r broblem, a fabwysiadwyd polisi cynhwysfawr fel bod Cymry’n gallu meddiannu’r tai sydd ar gael? Mae ‘Cynllun Prynu Tai Gwynedd’ yn gychwyn i’r cyfeiriad iawn.

(3) Tai eto, a marc du y tro hwn i Gyngor Gwynedd. Drwy osod y premiwm ar ail gartrefi heb eithrio brodorion, fe wnaed camgymeriad mawr a cham mawr. A ddywedodd y Gynhadledd wrth ei chynghorwyr am ailfeddwl a dadwneud y cam hwn ar unwaith?

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: