Archif | Ionawr, 2021

Ddim ar unrhyw gyfri

16 Ion

Darllen y bore ’ma (BBC Cymru Fyw) fod cwmni o’r enw Shearwater Energy yn ystyried adeiladu ‘adweithyddion niwclear bychain’ ym Môn, nid ar safle’r Wylfa ond yn gyfagos, ynghyd â fferm wynt yn gwmpeini iddo. Ac adroddir fod y cwmni’n sôn am gynlluniau tebyg yn yr Alban ac Iwerddon.

Dibynnwn yn awr felly ar lywodraethau’r Alban ac Iwerddon i ddweud ‘anghofiwch o’ yn syth.

Gadewid y penderfyniad wedyn i gynghorau Môn a Gwynedd (gan fod mwmian am rywbeth tebyg yn Nhrawsfynydd).

Polisi Plaid Cymru, yn ôl y diwethaf a glywsom, yw ‘dim mwy o niwclear’. Os yw hi o ddifri, dylai hi yn awr gyfarwyddo’i holl gynrychiolwyr etholedig, ar bob lefel, nad ydynt i gefnogi cynlluniau fel hyn yn yr un o’r ddau le.

A wneir hyn?

Gwahoddaf Adam Price i ateb y cwestiwn.

Dirgelwch y Gigfran Goll !!

14 Ion

MIWSIG: 4edd Symffoni Tshiaicofsci !!

Mae’n S.O.S. !!

Mae un o gigfrain Tŵr Llundain ar goll !!

A gwyddom yr hen ddarogan: mae saith o gigfrain yn y Tŵr, ond pan ddisgynna’r nifer islaw chwech, bydd hi ar ben ar y Deyrnas.

Dim rhyfedd fod Ceidwad Brain y Tŵr, a Boris Johnson, a Priti Patel, a Syr Keir Starmer, a’r Frenhines, a Dic Cae Rhedyn oll yn colli cwsg gan bryder ac yn holi’n daer am unrhyw wybodaeth.

Mae’r gigfran goll yn ddu, ac yn ateb i’r enw argoelus Merlina.

Beth tybed all fod yn achos y diflaniad rhyfedd hwn? Rhyw stwyrian tua Gogledd Iwerddon? Ac oes yna rywbeth yn digwydd tua’r Alban ’na deudwch?

Bydd Gari ac Alec yn sicr o ddod o hyd i Merlina yn y diwedd, gallwn fod yn sicr, ond yn y cyfamser dyma gliw. Yn ôl rhyw stori y bore ’ma mae Hanes Rhyw Gigfran ddoe yng nghyffiniau Maentwrog, fel petai mewn ymddiddan dwys efo eryr a cholomen. Ymholer â’r e-bost hwn: morgan.llwyd@cynfal.co.uk

Ac am ddiwedd … !

11 Ion

AWDUR GWADD, GETHIN JONES

Dyma ni’n dod i ddiwedd arlywyddiaeth Donald Trump. Ac am ddiwedd … ! Dyn wedi ei wisgo fel byffalo yn eistedd yng nghadair cadeirydd y Senedd. Y KKK yn tynnu “selfies” efo plismyn (gweision y dde). A allai Mel Brooks ddyfeisio diweddglo gwirionach ?

Malu Senedd America? Malu pencadlys malu a dwyn cyfoeth y byd. Ond petai mudiad adain chwith wedi trio gwneud hyn er mwyn sicrhau gwasanaeth iechyd neu UBI mi fyddai’r plismyn yn ddi-ffael a heb feddwl wedi saethu’r rhan fwyaf. Byddai’n gyflafan waedlyd go iawn. Diddorol oedd edrych ar U-tube gyda thudalen hollt yn cymharu’r driniaeth a gafodd protestwyr “black lives” gan y plismyn a’r driniaeth a gafodd hogia’r KKK. Y plismyn yn cerdded hen wraig â chap gwlân “Trump” yn gwrtais i lawr y grisiau. Hyn yn dilyn haf o waldio protestwyr. Petai hi’n protestio dros rhybeth call mi fasan nhw wedi ei gwthio i lawr a thorri ei choesau. Mae’n amlwg fod yr holl wario ar ddiogelwch tanddaearol, drôns a militariaeth yn rhywbeth gan y Sefydliad i rwystro’r chwith yn unig. Mae’r dde’n iawn. Agorwch y baricadau a gollyngwch y KKK i mewn.

Er gwaethaf hyn i gyd, Trump yw’r arlywydd sydd wedi gwneud lleiaf o ddrwg yn gydwladol. Mae’n gorffen ei unig dymor heb greu unrhyw ryfel dramor. Diwedd Obama oedd dinistrio Libia, gwenwyno dŵr Flint Michigan, malu tir y bobl frodorol yn Ngogledd Dakota. A thrio arestio Assange. Diwedd y ddau George Bush oedd creu ISIS a malu dwy wlad – Irac ac Affganistan. Diwedd Bill Clinton oedd Sudan a’r cytundeb NAFTA. Diwedd Reagan (gyda Thatcher) oedd gwrthod cael gwared ag arfau niwclear pan oedd Gorbachev yn cynnig cyfle, dinistrio’r economi a chreu coups yn Ne America. A dyma gyfnod o bedair blynedd lle nad yw Lloegr wedi bomio a chael rhyfel. Yn ôl i’r hen drefn fydd hi rwan o dan Biden.

Dirfawr Berygl

5 Ion

Cymdeithas yr Iaith heddiw’n hollol iawn wrth dynnu sylw at y dirfawr berygl sydd yng nghynllun y llywodraeth i fynd â phwerau oddi ar yr awdurdodau lleol a’u trosglwyddo i bedwar awdurdod rhanbarthol a fydd yn gwangoau anatebol i bob diben. Datganiad da iawn gan Ffred Ffransis, a da iawn GOLWG 360 am ei gyhoeddi.

Darllenwch fy ysgrif ‘Sir Gwymon a Sir Conbych’ yn fy llyfr Wele Wlad. Dyma’r ateb. A oes unrhyw blaid am gymryd sylw ohono?

Peth arall. Ar ôl hyn fe ddylai Plaid Cymru ddatgan na all hi byth, mewn unrhyw amgylchiad, glymbleidio â Llafur yn y Senedd..