Archif | Medi, 2015

Penderfyniad Gwallgo Pennau Defaid Cabinet Gwynedd

15 Medi

Dyna ni felly, cabinet Cyngor Gwynedd wedi cymeradwyo’r cynllun i osod ysgol newydd 3-19 oed y Bala dan reolaeth un o’r enwadau crefyddol, sef yr Eglwys Anglicanaidd.

Hai ati felly blant Penllyn, i ddysgu’r Credo ac i weddïo fel dwn-i’m-be dros y Frenhines.

A chan fod y Cyngor yn amlwg o’r farn fod addysg enwadol yn well i bawb, rhaid mynd ati’n syth rŵan i osod pob ysgol uwchradd yn y sir o dan reolaeth rhyw enwad neu’i gilydd.  Rhannu’r rheolaeth rhwng gwahanol enwadau fyddai’r peth teg mae’n siŵr, yng ngolwg awdurdod addysg mor ddemocrataidd â hwn.  Felly, i helpu’r swyddogion goleuedig a’r cynghorwyr galluog, dyma awgrym bach neu ddau:

Ysgol y Gader  – Crynwyr Dolgellau (eu galw’n ôl o’r Ystafell Ddirgel).

Ysgol y Moelwyn – Cymdeithasfa’r Hen Gorff (o barch i  Moelwyn).

Ysgol Ardudwy – Yr Eglwys Gatholig (i wylltio Ellis Wynne).

Coleg Meirion-Dwyfor  – Y Mormoniaid.  Viva las Vegas!

Ysgol Botwnnog – Enwad y Wesleaid.

Ysgol Eifionydd  – Y Bedyddwyr Albanaidd  neu’r “Batus Bach” (er cof am Lloyd George).

Ysgol Dyffryn Nantlle  –  Cyfundeb Annibynwyr Llŷn ac Eifionydd, wrth gwrs.

Ysgol Syr Hugh Owen  – Tystion Jehofa, Neuadd y Deyrnas, Caernarfon.

Ysgol Brynrefail  – Yr Undodiaid.

Ysgol Dyffryn Ogwen – Urdd y Wawr Euraid (er cof am Frenhines y Llyn Du).

Ysgol Tryfan  – Cyfrinfa Deiniol o’r Seiri Rhyddion.

Ysgol Friars – Urdd Jedi Maesgeirchen.

* * * *

O’r gorau, gwamalrwydd o’r naill du. Mae gwlad yn cael y llywodraeth y mae’n ei haeddu, ac os clowns ddewiswch chi i’ch cynrychioli, nonsens a gewch.  Drwy’r penderfyniad gwallgo a gwarthus hwn mae’r swyddogion addysg wedi dangos eu hannealltwriaeth, eu diffyg diwylliant a’u diffyg addysg sylfaenol eu hunain, ac mae’r cynghorwyr wedi eu cyhoeddi eu hunain yn bennau defaid. “Thick and proud of it,” ys dywed y Sais.

Ffarwel felly i unrhyw ymddiriedaeth yn noethineb Cyngor Gwynedd.  A ffarwel i unrhyw gredinedd oedd ar ôl gan Blaid Cymru.

Carwyn, Corbyn a Phenllyn

12 Medi

“Buenos dias, Pamperos.  Muchas gracias am y croeso yng nghymanfa Cwm Hyfryd yndê, ac am y paned o mate ar y pampas yndê.  Cymru ydi’n gwlad ni yndê, ac Ariannin ydi’n cenedl ni. Neu fel arall yndê.  Rydw i wedi mwynhau bod yma efo chi.  Si Seňor!  Felly adios amigos, viva Rio Tinto, hasta la vista a vaya con Dios i chi i gyd!”

Dyna araith fach y gallasai Carwyn ei thraddodi ar Ŵyl y Glaniad.  Gallasai unrhyw un ei sgrifennu ar ôl darllen Bandit yr Andes a chomic Roy Rogers.  Amlwg nad oedd Carwyn na neb o’i weision sifil wedi meddwl am hynny.

Diffyg dychymyg, tipyn o handi-ciap i’r sawl sy’n llywodraethu gwlad.

* * * *

Dal i feddwl fod Corbyn yn hen enw Cymraeg da. Os nad oes yna “Wil Corbyn” rywle yng ngweithiau Caradog Prichard neu T. Rowland Hughes, – fe ddylai fod.  “Gwnaf, mi gadwaf yr hen gŷn brasollt, er cof am … Wil Corbyn.”

A dyna Corbyn wedi cyrraedd, gan ddwyn yn ei sgil ambell beth  na byddwn yn eu cysylltu’n aml â’r Blaid Lafur, – hwyl ac eiddgarwch.   Eisoes mae’r cynlluniau ar y gweill i gael ei wared.  Trident fydd y maen praw, “diogelwch Prydain” (h.y. balchder Lloegr).  Fe allwn weld dyddiau digon diddorol, gyda thrwch y gwleidyddion Llafur yn gorfod ymgodymu â rhywbeth sylfaenol groes i’r graen iddynt; nid yn gymaint polisi, ond yr egwyddor o fod ag egwyddor.

* * * *

Dywedais o’r blaen, o na bai plaid yng Nghymru a allai fanteisio ar hyn. Ac ychwanegaf heddiw:   os bydd cabinet Gwynedd yr wythnos nesaf yn cymeradwyo’r cynllun LLOERIG sydd wedi ei gynnig ar gyfer ysgolion y Bala, bydd yn ddiwedd ar unrhyw hygrededd a all fod gan Blaid Cymru.

Gweler y cofnodion Ysgol ac Enwad, ac Ysgrythur ac Ysgol.