Archif | Ebrill, 2023

Dominô, disgwyliedig, dirgelwch

22 Ebr

Rhyw loffion bach gwleidyddol heddiw.

  1. A dyma hi’n ddominô ar yr hen Ddominic – am iddo ddominyddu gormod medd yr adroddiad. Ond clywaf dipyn o gefnogaeth iddo heddiw, a hynny’n iawn hefyd. Onid ydym wedi dysgu dim gan rifynnau lawer o ‘Yes Minister’ a ‘Yes Prime Minister’? Hen bryd i rywun sodro Syr Humphrey yn ei le, a chyfrifoldeb pwy yw hynny os nad y gwleidyddion – sef ein cynrychiolwyr etholedig ni?
  2. Arolwg barn ddoe yn rhagweld enillion mawr i Lafur yng Nghymru ar draul y Ceidwadwyr. Syndod? Ddim o gwbl. Syr Anysbrydoledig, y feri dyn i apelio at Lafur Cymru, pleidleiswyr swrth, digychwyn a thra-cheidwadol nad ydynt yn disgwyl cael eu hysbrydoli byth, ac yn wir sy’n mynd dipyn yn anesmwyth pan geisia rhywun wneud hynny. A waw! Plaid Cymru i fyny o ddeg i ddeuddeg y cant! Corwynt y Chwyldro’n sgubo drwy’r Cymoedd …
  1. Dirgelwch llwyr. Be goblyn ulw sy’n digwydd tua’r Alban yna? ‘Feds make rap stick’ medd yr hen ffilmiau gangster ers talwm, ond hyd yma nid yw wedi digwydd. Arestio … PENAWDAU MAWR … dim cyhuddiad … distawrwydd byddarol; arestio … PENAWDAU MAWR … dim cyhuddiad … distawrwydd byddarol … Am ba hyd mae’n rhaid goddef y ffars yma eto? Rwyf wedi ei ddweud fwy nag unwaith o’r blaen, ond hwyrach y dylwn fod wedi ei ddweud wrth rywun yn yr Alban: dylai’r SNP fod wedi ymorol ers tro na all y Wladwriaeth Ddofn Brydeinig ddim defnyddio heddlu’r Alban yn erbyn llywodraeth etholedig yr Alban, o ba liw bynnag. Mae’r un peth yn wir am y catrodau Albanaidd enwog, rhag ofn iddi ddod yn ddydd o brysurach bwyso.

êcs !

11 Ebr

Beth yn union yw tarddiad yr ebychiad ‘êcs!’ gyda’r ystyr ‘dyna ti wedi cael ail’, wn i ddim.

Ond beth bynnag, y tro pedol. Llongyfarchiadau i holl bleidwyr synnwyr. Da iawn bellach Llangollen am weld y pwynt. Ac êcs i ‘rai pobl yng Nghymru’ chwedl W.J. Gruffydd ers talwm.

Diddorol

8 Ebr

O’r Pedwar Gwynt i law bore ’ma, a go dda fo am gynnwys ‘llythyr y byd gwyn’ yn gyfan, ynghyd ag enwau’r cefnogwyr.

Ambell absenoldeb yn peri codi ael ryw fymryn. A’r gynrychiolaeth braidd yn denau o ambell adran brifysgol … Pawb â’i farn.

Beth bynnag, llongyfarchiadau a diolch i’r Athro Gruffydd Aled Williams am gymryd y mater mewn llaw a threfnu mor effeithiol.

Ambell beth

7 Ebr
  1. Tipyn o le tua’r Alban yna echdoe. Y dydd y gwelwn ni warchae fel hyn ar dŷ gwleidydd yng Ngymru, byddwn ninnau wedi cyrraedd!
  2. Deall fod Maen Scone eisoes wedi mynd ar fenthyg i Abaty Westminster ac wedi cael sgrwbiad ar gyfer yr eisteddiad brenhinol. Iawn, os yw hyn yn golygu fod Siarl yn cael ei goroni’n frenin yr Alban ar wahân i fod yn frenin Lloegr. Yn gyfansoddiadol a chyda golwg ar y dyfodol, dyna sy’n bwysig, fel rwyf wedi trio dweud o’r blaen, 11 Medi 2022.
  3. Arestio Trump a’i gyhuddo o res o droseddau, tipyn o hwb i’w obeithion yn ôl pob sôn. A fydd arestio Murrell, a’i ryddhau wedyn heb gyhuddiad, yn cael yr un effaith ar yr SNP, ni wyddom eto; go brin efallai. Ond daw arolwg Survation – yn union cyn yr helynt mae’n wir – â newydd nid rhy ddrwg i’r cenedlaetholwyr (canrannau ym mhob achos):

Etholiad San Steffan : SNP 40, Llafur 32, Ceidwadwyr 17.

Etholiad Holyrood (etholaethau): SNP 42, Llafur 30, Ceidwadwyr 18.

Etholiad Holyrood (rhestrau): SNP 35, Llafur 25, Ceidwadwyr 18.

Y newydd da yw nad yw’r Torïaid yn gwneud yn rhy ddrwg, sy’n golygu nad yw plaid Syr Anysbrydoledig yn gwneud yn rhy dda. Adroddwyd yr wythnos ddiwethaf fod Llafur a’r Torïaid yn yr Alban wedi gwrthod y syniad o ddealltwriaethau fesul etholaeth yn erbyn yr SNP. Ond trwy godi’r posibilrwydd fe blennir syniad ym mhennau eu cefnogwyr ill dwy, a’r Democratiaid Rhyddfrydol yr un modd. A chyda Llafur yn awr cyn belled i’r Dde â’r Torïaid, neu bellach, gall Torïaid bleidleisio iddi’n dactegol â meddwl cwbl dawel. Dyna’r perygl. Ond ‘mae wythnos yn amser hir …’.

  1. ‘Dros Gymru’n gwlad …’. Na, fydd yr hen Finlandia ddim yr un fath eto rywsut, wedi i’r Ffindirwyr wneud clamp o gamgymeriad. Darllenwch eto flogiad 21 Mai y llynedd.