Methiant y Gynhadledd

11 Tach

Diwrnod i fynd, a chawn wybod holl gasgliadau cynhadledd fawr Glasgow. Gallwn ragweld y bydd penderfyniadau lawer ar olew, glo, nwy, coedydd, ceir trydanol, tail gwartheg, bagiau plastig a llu o bethau eraill. Ond gallwn gyhoeddi yn awr mai methiant fu’r gynhadledd, o’n safbwynt ni Gymry o leiaf, gan iddi yrru Liz Saville Roberts A.S. adref wedi ei llwyr ennill gan achos y niwclear.

(Bydd rhai ohonom yn cofio na bu raid i Rhun ab Iorwerth deithio cyn belled cyn gorfod ymwadu â pholisi ei blaid. Poeni yr oedd Rhun ychydig flynyddoedd yn ôl am sut y gallai wynebu’r bachgen ifanc dros y ffordd os oedd am wrthwynebu Wylfa B. Mae’r bachgen ifanc ychydig yn hŷn erbyn hyn, ac ni wyddom a yw’n dal â’i holl fryd ar fod yn wyddonydd niwclear; efallai ei fod wedi mynd yn yrrwr trên.)

Oedd, yr oedd ‘Atoms for Peace’ yn slogan ddigon enillgar drigain mlynedd yn ôl. Bu i bron bawb ohonom fodloni i dderbyn Trawsfynydd a’r Wylfa, er efallai gyda rhyw anesmwythyd bach yng nghefn y meddwl. Gyda phrofiad y blynyddoedd daeth yr anesmwythyd yn boen enaid, a hynny ar dri chyfrif:

 1. Pethau’n digwydd. (a) ‘Gweithred gan Dduw’ (Act of God) – Fukushima. (b) Deddf Murphy – Chernobyl.
 2. Claddu’r gwastraff. Petai pob un o gynghorwyr Môn yn gwneud twll yng ngwaelod ei ardd/gardd i gladdu’r sylwedd ymbelydrol, a fyddai digon o le wedyn dywedwch?
 3. Y cysylltiad anodd ei osgoi rhwng unrhyw atomfa ac arfau niwclear. Mae hyn yn arbennig berthnasol yn achos Rolls-Royce: cwmni ‘amddiffyn’ ydyw yn bennaf erbyn hyn yn ei olwg ei hun ac yng ngolwg y tudalennau busnes.

Ac yn dilyn y trydydd pwynt hwn, meddyliwch amdani fel hyn. Ar gyfer pwy y mae R-R yn darparu’r arfogaeth? Ar gyfer llywodraeth Prydain Fawr yn gyntaf a phennaf, mae’n rhaid (er y gellir gwerthu i’r cythraul ei hun am bres). OND:

● Beth petai yna Alban annibynnol un o’r blynyddoedd nesaf?

● Beth petai llongau Trident yn gorfod ymadael â Faslane?

● Beth, yn wir, petai yna ddim Prydain Fawr fel gwladwriaeth unedol? A fyddai undeb dedwydd Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon (!!) yn dal yn bwer niwclear ar lwyfan y byd? Gofynnaf i Liz ac i Rhun ac i unrhyw wleidydd Plaid Cymru, ai dyna y dymunent ei weld, er mwyn cadw’r swyddi da ym Meirion a Môn? Gofyn yn rhethregol efallai, ond mae hen flog G.A. bob amser ar agor i dderbyn atebion.

Y gwir yw ei bod hi’n argyfwng dirfodol a difrifol ar Blaid Cymru ac ar yr holl fudiad cenedlaethol gwleidyddol Cymreig.

● Nid wyf am gynnig ateb iddo heddiw.

● Oherwydd ni wn.

● Wyddoch chi, ddarllenwyr? Pwy sy am gynnig?

§

A Llyfr Glas Nebo wedi ei gyfieithu gan yr awdur, dacia, na bai’r trefnwyr wedi meddwl am roi copi am ddim i bob un o gynadleddwyr Glasgow!

4 Ymateb i “Methiant y Gynhadledd”

 1. HC Tachwedd 15, 2021 at 2:06 pm #

  Yr wyf yn pryderu mai prin yw’r cefndir gwyddonol o fewn y mudiad cenedlaethol. Yr oedd y diweddar Phil Williams yn wleidydd amlwg, ond roedd ei allu academaidd o fewn Ffiseg yn aruthrol hefyd. Pan yn edrych ar y rhes o ddarlledwyr, lobiwyr ayb a gaiff eu cynnig yn ymgeiswyr etholiadol, nid oes syndod mai eildwym, llipa ac amhendant yw eu barn.

  • glynadda Tachwedd 15, 2021 at 5:20 pm #

   Prin iawn yw gwyddonwyr mewn gwleidyddiaeth yn gyffredinol. Garai rhywun esbonio pam? Yn wir diddorol iawn fyddai dadansoddiad o gefndiroedd proffesiynol y rhain heddiw: (a) Aelodau Senedd Cymru, (b) Aelodau o Gymru yn San Steffan, (c) holl Aelodau T^y’r Cyffredin.

   • Dafis Tachwedd 16, 2021 at 3:36 pm #

    Os ydynt yn raddedigion y tebygrwydd yw eu bod yn dod o gefndir lle mae’r gallu i glebran yn fwy pwysig na’r gallu i ddadansoddu !. Wrth gwrs rydym wedi cael y pleser achlysirol o weld pobol gyda gallu i weld yn bellach na’u disgyblaith gwreiddiol, megys Elfyn Llwyd, ond mae lawer gormod o PPE’s Rhydychen yn y Ty Cyffredin ( cyffredin go iawn!) ac mae gormod o griw y Bae yn brysur ceisio eu hefelychu.

 2. glynadda Tachwedd 16, 2021 at 9:48 pm #

  Llawer o wir yn y frawddeg gyntaf! Synnwn i ddim nad oes mwy o wyddonwyr yn Nh^y’r Arglwyddi nag yn Nh^y’r Cyffredin. Ond yn y diwedd, faint o wahaniaeth? Oherwydd mae gwyddonwyr yr un fath â’r gweddill ohonom — siec un dyn cystal â siec dyn arall.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: