Dweud a dweud

20 Tach

Ddydd Llun, meddan nhw, fe gawn wybod sylwedd y cytundeb sy’n mynd i fod rhwng Plaid Cymru a Llafur. Fe eglurir inni na fydd yn golygu clymblaid, ond bydd yn rhywbeth digon tebyg i glymblaid gan y bydd yn galluogi’r fwyaf o’r ddwy blaid i eistedd yn fwy cyfforddus. Galwer ef yr hyn a fynner, egwyddor cytundeb fel hyn – egwyddor, a ddywedaf – yw fod cynffon yn ysgwyd ci: y blaid flaenaf yn cadw’i safle, a’r ail blaid yn cael consesiynau.

Beth a all P.C. ei sgriwio allan o Lafur y tro hwn? Cwestiwn pwysicach, beth mae hi’n dymuno ei sgriwio? Yn ôl pa strategaeth? Tuag at ba nod? Sgrifennais yn o ddiweddar (16 Medi) dan y pennawd ‘Amodau Cydweithio’, ond gan fod rhaid dweud a dweud yng Nghymru – os oes unrhyw bwynt hefyd mewn dweud a dweud – mi ddyfynnaf eto damaid o’r hyn a ddywedais:

‘Cydweithio â Llafur, hyd yn oed heb i hynny olygu clymbleidio, dyma ddylai fod y chwe amod sylfaenol gan genedlaetholwyr.

 1. Y MWD. A’r polisi? DIM MWD.
 2. Y POSTFEISTRI. Nid oes dim iawndal byth yn mynd i ad-dalu am y cam a’r dioddefaint a achoswyd. Ond dylai’r symiau fod yn llawer iawn mwy na dim sydd wedi ei roi hyd yma. Ac ymhellach, dylid galw i gyfrif yr holl bobl, yn gyhuddwyr celwyddog, yn dwrneiod, ynadon a barnwyr, a fu’n gyfrifol am yr erledigaeth warthus hon. Rhaid wrth ddeddf i wneud hyn yn bosibl, Gweler blogiau 3 Hydref 2020 a 19 Ebrill a 31 Mai eleni.
 3. TRIDENT. Datganiad clir a therfynol nad yw polisi Carwyn wirion,”mwy na chroeso” yn bolisi Llafur Cymru bellach. ac na fydd byth eto.
 4. NIWCLEAR. Dim un niwc, mini, maxi nac unrhyw fath arall, ym Môn, Meirion nac unrhyw fan yng Nghymru. Peidiwch â dweud nad oes cysylltiad â’r llongau tanfor yna sy’n mynd i gael eu rhoi i Awstralia i ddychryn China. Gweler blog 26 Awst.
 5. TAI. Fel mae’r blog hwn wedi dweud fwy nag unwaith o’r blaen, y broblem sylfaenol yng Nghymru yw gormod o dai, a’r Cymry ddim yn gallu eu meddiannu. Pwyll cyn adeiladu dim mwy o dai ar hyn o bryd, ond yn hytrach deddfwriaeth ac adnoddau yn galluogi awdurdodau lleol i fynd hanner-yn-hanner ag unrhyw Gymro neu Gymraes sydd am brynu cartref. Gweler blogiau 3 Mai a 10 Gorffennaf.
 6. HILIAETH. Dan rith gwrth-hiliaeth, bu ymosodiad hiliol arall ar y Cymry yn argymhellion “Undeb Gwrth-hiliaeth Cymru” i Gyngor Celfyddydau Cymru a’r Amgueddfa Genedlaethol. Dowch inni glywed llywodraeth Cymru yn ei datgysylltu ei hun yn llwyr oddi wrth gastiau fel hyn. Gweler blog 22 Awst.

Mae pethau eraill pwysig iawn, ond dyna ddigon am y tro.’

Dowch inni weld ddydd Llun, faint o’r amodau sylfaenol hyn fydd wedi eu cynnwys.

(A chyda golwg ar 5, dowch inni’n hatgoffa’n hunain unwaith eto nad ail gartrefi yw’r brif broblem, ond yn hytrach diffyg meddiant gan Gymry. Gweler blogiau 3 Mai a 30 Medi.)

2 Ymateb i “Dweud a dweud”

 1. Dafis Tachwedd 22, 2021 at 2:37 pm #

  Nifer o gwestynau da a pherthnasol fan’na BGA. Tybiaf y cewch nifer o atebion diwerth a fydd yn osgoi yr her yn eich cwestynau.

  1) Y mwd – pe tase yna awch i wneud rhywbeth bydde wedi ei wneud ers tro, ond fe gododd y gwr McEvoy y cwestiwn ac felly mae’n bwnc lle bydd Plaid Cymru am beidio cael eu gweld yn dilyn trywydd hwnnw er hynny fydde’r peth call.
  2)Y postfeistri – does gennyf ddim croen yn y gem yma ond ar sail tegwch dylent gael ad-daliad llawn am eu colledion , swm ychwanegol am yr anhegwch llwyr, a cosbi rhai o’r diawled oedd yn gyfrifol. Pur debyg bydd y ddwy blaid yn hapusach yn malu awyr a cicio’r peth i’r borfa hir !
  3) Trident – eto fe welwn Llafur yn cefnogi ta faint o geffyle fydd yn y ras, a Plaid Cymru yn son am heddwch a parchu bywyd ag ati, ond yn dal yn y briodas ffuaidd hon gan ei bod yn rhoi ryw fath o bwer arwynebol i Price a’i griw llipa.
  4) Pob plaid yn euog o falu awyr am “nuclear” ac ofnaf taw felly fydd hi am flynyddoedd eto !
  5) dwy ddim yn cytuno’n llwyr gyda safbwynt BGA am nifer tai ond mae’n rhaid datblygu startegaeth a manylion ffyrdd i wneud y busnes o gael gafael ar gartrefu yn hawl sylfaenol, nid rywbeth sy’n hollol dibynol ar raffl lle mae’r tocynau gorau yn nwylo pobol dipyn mwy arianog o Swydd Gaer, neu Llundain a.y.y.b
  6) Mae gair hiliaeth wedi cael ei gam ddefnyddio ers tro gan y cymunedau ffasiynol “woke” ac hefyd gan y drefn Eingl Brit sy’n cuddio eu hiliaeth drwy gyfeirio at ymdrechion Cymry i warchod eu iaith a thraddodiadau. Wnes ddim disgwyl fawr wrth Llafur am hyn achos llwyth o “lifestyle lefties” yw nifer o’r sawl sy’n grwgnach byth a beunydd am “fanteision anheg” y Cymry. Ond eitha digalonus yw gweld Plaid Cymru yn gwneud ne dweud fawr ddim am y fath sarhad.

  Felly fe welwch nad wyf yn hynod hyderus y daw fawr o ddim o fudd i’r Gymru a’i Chymreictod a’r pethe sydd ynglwm a’r gwerthoedd a ddatblygwyd dros genedlaethau. I’r criw yn y Bay Bubble rydym ond yn ceisio atal datblygiad y Gymru gyfoes ta beth ddiawl yw’r weledigaeth honno, neu hinllef efalle.

  • glynadda Tachwedd 22, 2021 at 2:52 pm #

   Llawer o ddiolch Dafis. Newydd roi blog arall heddiw.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: