Her i Ymgynghorwyr Her

23 Mai

Hwyrach – gobeithio – y bydd rhai o’r darllenwyr yn cofio eitem 29 Ebrill, lle gwnes ambell sylw ar swydd a oedd yn cael ei hysbysebu gan ‘gorff newydd uchel ei broffil’.  Ond  ’tawn i’n marw, dyma un arall yn GOLWG, 21 Mai.

her i uwch

Wedi dechrau drafftio rhyw bwt bach yn cyfeirio at y monitro, yr herio, yr ‘ymyrryd yn uniongyrchol’ a’r dyletswyddau aruthrol eraill, mi rois y gorau iddi mewn anobaith.  Mae hyn tu hwnt i alluoedd unrhyw ddychanwr sy’n fyw heddiw. Tyrd yn ôl, Jonathan Swift.

Ond dyma ichi beth a wnaf.  Bydd Blog Glyn Adda weithiau’n cynnwys cyfraniad gan awdur gwadd.  Felly y tro hwn, rwy’n addo y rhoddaf lwyfan agored ar yr hen flog i ysgrif, o’r hyd a fynner, yn gwrthddadlau’r gosodiad ‘fod y swydd hon yn rwtshi-ratsh ac yn gamddefnydd annuwiol o arian cyhoeddus’.  Beth amdani, aelodau tîm yr Ymgynghorwyr Her?

Ond mae un amod.  Rhaid i’r ysgrif fod mewn Cymraeg  go-iawn. Ni chaniateir cynnwys yr un o’r geiriau hyn:  arfarnu, arsylwi,  asesu, gwerthuso, monitro, alinio, meincnodi, ffocysu, syntheseiddio, adborth, seilwaith, pwysoliad,  cynaliadwyedd, capasiti, sybsidiaredd,  strwythur,  synergedd, mesuriadau perfformiad, mewnbwn, allbwn, cymwyseddau, addysgeg, empathi, sgiliau allweddol, sgiliau bywyd, sgiliau rhyngbersonol, sgiliau metawybyddol,  continwwm dysgu,  mecanweithiau atebolrwydd, addysg berthnasol,  dysgu symbylol, arferion gorau, cyfeiriadedd byd-eang, metawybyddiaeth, rheoli risg, dehongli data, cymhwyso cysyniadau, deilliannau cyflawniad ac ymdrech ddisgresiynol.  Ac ni chaniateir dweud ‘dysgu ac addysgu’.

O ran diddordeb, gellir darllen hefyd eitem 10 Mawrth, ‘Llond twb o swigod’.

3 Ymateb i “Her i Ymgynghorwyr Her”

 1. JiG Mai 23, 2015 at 10:23 pm #

  Dw I ddim yn gallu gwneud hyn, ond dw i’n nabod rhywun all dderbyn yr her !!!

 2. Oswald Smart Mai 24, 2015 at 12:03 am #

  Ni allaf ymateb i’r her oherwydd fod yr hen Glyn Adda minji wedi gwahardd unrhyw ddefnydd o’m geirfa goeth arferol. Taw piau hi felly.

  In eni cês, dwi’n bwriadu apleio am y job hon o ditshio titsiars.

 3. siantirdu Mai 24, 2015 at 7:33 am #

  Reblogged this on Storïau Tir Du and commented:
  Dwi ddim yn ailflogio’n aml ond mae angen i bawb weld hwn! Oes geiriau eraill y dylid eu cynnwys yn y rhestr? – Dwi’n cynnig “blaengaredd” fel enw – pan fydd “initiative” yn golygu “cynllun”.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: